HISTORIA SPÓŁKI

Rozwój Spółki w latach 1978 – 2016 r.

historia-spolki

1978 r.
Powstanie prywatnej firmy produkcyjnej ALDA MOTORSPORT w Sosnowcu

1981 r.
Początek produkcji aluminiowych czajników

1988 r.
Wprowadzenie innowacyjnej technologii produkcji z tworzyw sztucznych

1992-2003 r.
Stopniowe rozszerzanie produkcji oraz asortymentu handlowego (m.in.: kosze na śmieci, stojaki choinkowe)

2007-2008 r.
Zawiązanie spółki z o.o.
Przejęcie zakładu produkcyjnego firmy ALDA Motorsport

2011 r.
Przekształcenie w spółkę akcyjną, private placement o wartości 550 tys. zł

4Q2011/1Q2012 r.
Debiut na rynku NewConnect


 

MODEL BIZNESU

ALDA S.A. to przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe, specjalizujące się w produkcji i sprzedaży artykułów gospodarstwa domowego. Spółka posiada ugruntowaną pozycję na rynku małego AGD (czajniki, naczynia żaroodporne, chlebaki, pokrywy i gałki, kosze, koszopopielnice, wieszaki). ALDA S.A. istnieje na polskim rynku od 1978r. Oferta firmy skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych (gospodarstwa domowe), jak i masowych (hotele, lokale gastronomiczne).

Odbiorcami produktów ALDA S.A. są głównie dystrybutorzy produktów gospodarstwa domowego, hurtownie AGD i mniejsze sklepy posiadające w swojej ofercie produkty AGD.

Spółka generuje większość swoich przychodów na terenie Polski (ok. 90 proc.), pozostała część pochodzi ze sprzedaży eksportowej, głównie na rynku niemieckim.

Dużym potencjałem ALDA S.A. są jej wykfalifikowani pracownicy. Zatrudnienie w Spółce w 2010r. wynosiło 178 osób.


 

STRATEGIA ROZWOJU

 • Umocnienie pozycji producenta nieelektrycznych artykułów gospodarstwa domowego poprzez:
  • rozszerzanie oferty produktowej poprzez wprowadzenie do sprzedaży nowych produktów – artykułów gospodarstwa domowego (zarówno produkowanych przez Spółkę jak i pochodzących z importu),
  • aktywne rozszerzanie krajowych kanałów dystrybucji i zwiększanie liczby punktów handlowych produktów AGD, co przełoży się na dalszą dywersyfikację struktury odbiorców,
  • rozszerzanie swojej działalności oraz kanałów dystrybucji na rynki wschodnie, w szczególności na rynki Ukrainy oraz Mołdawii.
  • Rozszerzenie produkcji i sprzedaży w grupie „koszy na śmieci” poprzez rozwój produkcji dla rynku HoReCa (hotele, restauracje, catering) oraz koszopopielnic na specjalne zamówienie Klientów,
 • Inwestycje w linię do produkcji stojaków choinkowych „Easy Fix” w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych stojaków choinkowych,
 • Pozyskiwanie nowych kontrahentów kooperacyjnych w zakresie realizacji przez Spółkę opracowania dokumentacji technicznej oraz produkcji zleconej na mało oraz średniogabarytowe wyroby stalowe lub aluminiowe,
 • Inwestycje we własny park maszynowy – modernizacja i rozbudowana parku maszynowego głównie w celu zwiększania możliwości technologicznych i innowacyjnych Spółki.

 

STRUKTURA AKCJONARIATU

PO REJESTRACJI AKCJI SERII C

 

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w kapitale zakładowym

Udział w ogólnej liczbie głosów

Marek Fryc

450 000

731 725

19,62%

24,17%

Karol Maziarz

450 000

731 725

19,62%

24,17%

MIK Sp. z o.o.

1 095 000

1 265 000

47,74%

41,79%

Pozostali

298 600

298 600

13,02%

9,86%

Suma

2 293 600

3 027 050

100,00%

100,00%

 


 

WYNIKI FINANSOWE

Rok Przychody ze sprzedaży w latach 2008-2018 [w tys. zł] Zysk netto w latach 2008-2018 [w tys. zł]
2008 6 928 74
2009  7 084 4
2010  7 364  14
2011  10 020 236
2012  11 874 51
2013  12 119 122
2014  15 041 105
2015 18 523 103
2016 21 444 – 12
2017 22 300 48
2018 22 705 – 440

 

2019

ESPI

RB 5/2019 z dn. 27.06.2019 r.- ALDA SA (5/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ALDA S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.

RB 2/2019 z dn. 30.05.2019 r.- ALDA SA (2/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 czerwca 2019 roku

RB 1/2019 z dn. 29.05.2019 r.- ALDA SA (1/2019) Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018

 

EBI

RB 8/2019 z dn. 14.08.2019 r  – ALDA SA (8/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku

RB 7/2019 z dn. 26.06.2019 r.- ALDA SA (7/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

RB 6/2019 z dn. 26.06.2019 r.- ALDA SA (6/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2019 r.

RB 5/2019 z dn. 30.05.2019 r.- ALDA SA (5/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 czerwca 2019 roku

RB 4/2019 z dn. 30.02.2019 r.- ALDA SA (4/2019) Raport Roczny za rok 2018

RB 3/2019 z dn. 14.05.2019 r.- ALDA SA (3/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku

RB 2/2019 z dn. 14.02.2019 r.- ALDA SA (2/2019) Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku

RB 1/2019 z dn. 18.01.2019 r.- ALDA SA (1/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 

2018

ESPI

RB 8/2018 z dn. 27.06.2018 r.- ALDA SA (8/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ALDA S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r.

RB 6/2018 z dn. 30.05.2018 r.- ALDA SA (6/2018) Korekta raportu bieżącego nr 5 /2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 czerwca 2018 roku

RB 5/2018 z dn. 30.05.2018 r.- ALDA SA (5/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 czerwca 2018 roku

RB 4/2018 z dn. 19.03.2018 r.- ALDA SA (4/2018) Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

RB 3/2018 z dn. 19.03.2018 r.- ALDA SA (3/2018) Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie publicznej – korekta raportu bieżącego nr 2/2018

RB 2/2018 z dn. 19.03.2018 r.- ALDA SA (2/2018) Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

RB 1/2018 z dn. 19.03.2018 r.- ALDA SA (1/2018) Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

EBI

RB 14/2018 z dn. 26.11.2018 r.- ALDA SA (14/2018) Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.

RB 13/2018 z dn. 14.11.2018 r.- ALDA SA (13/2018) Raport okresowy za III kwartał 2018 roku

RB 12/2018 z dn. 14.08.2018 r.- ALDA SA (12/2018) Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

RB 11/2018 z dn. 26.06.2018 r.- ALDA SA (11/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2018 r.

RB 10/2018 z dn. 22.06.2018 r.- ALDA SA (10/2018) Powołanie nowego członka Zarządu

RB 9/2018 z dn. 30.05.2018 r.- ALDA SA (9/2018) Korekta raportu bieżącego nr 7/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 czerwca 2018 roku

RB 8/2018 z dn. 30.05.2018 r.- ALDA SA (8/2018) korekta raportu bieżącego 7/2018

RB 7/2018 z dn. 30.05.2018 r.- ALDA SA (7/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 czerwca 2018 roku

RB 6/2018 z dn. 30.05.2018 r.- ALDA SA (6/2018) Raport Roczny za rok 2017

RB 5/2018 z dn. 14.05.2018 r.- ALDA SA (5/2018) Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

RB 4/2018 z dn. 19.03.2018 r.- ALDA SA (4/2018) Tekst jednolity Statutu

RB 3/2018 z dn. 19.03.2018 r.- ALDA SA (3/2018) Tekst jednolity Statutu

RB 2/2018 z dn. 14.02.2018 r.- ALDA SA (2/2018) Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

RB 1/2018 z dn. 25.01.2018 r.- ALDA SA (1/2018) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

 

2017

RB 13/2017 z dn. 13.12.2017 r.- ALDA SA (13/2017) Zakończenie subskrypcji akcji serii F

RB 12/2017 z dn. 5.12.2017 r.- ALDA SA (12/2017) Podjęcie uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i zawarcie umowy objęcia akcji

RB 11/2017 z dn. 30.11.2017 r.- ALDA SA (11/2017) Korekta raportu bieżącego EBI RB 16/2015 z dnia 14 sierpnia 2015

RB 10/2017 z dn. 14.11.2017 r.- ALDA SA (10/2017) Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.

RB 9/2017 z dn. 14.11.2017 r.- ALDA SA (9/2017) Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

RB 8/2017 z dn. 14.08.2017 r.- ALDA SA (8/2017) Raport okresowy za II kwartał 2017 roku

RB 7/2017 z dn. 28.06.2017 r.- ALDA SA (7/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2017 r.

RB 6/2017 z dn. 27.06.2017 r.- ALDA SA (6/2017) Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję

RB 5/2017 z dn. 2.06.2017 r.- ALDA SA (5/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 28 czerwca 2017 roku

RB 4/2017 z dn. 30.05.2017 r.- ALDA SA (4/2017) Raport Roczny za rok 2016

RB 3/2017 z dn. 15.05.2017 r.- ALDA SA (3/2017) Raport okresowy za I kwartał 2017 roku

RB 2/2017 z dn. 04.02.2017 r.- ALDA SA (2/2017) Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku

RB 1/2017 z dn. 24.01.2017 r.- ALDA SA (1/2017) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

2016

RB 11/2016 z dn. 29.11.2016 r.- ALDA SA (11/2016) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok .

RB 10/2016 z dn. 14.11.2016 r. – ALDA SA (10/2016) Raport okresowy za III kwartał 2016 roku

RB 9/2016 z dn. 16.08.2016 r. – ALDA SA (9/2016) Raport okresowy za II kwartał 2016 roku

RB 8/2016 z dn. 24.06.2016 r. – ALDA SA Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

RB 7/2016 z dn. 24.06.2016 r. – ALDA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2016 r.

RB 6/2016 z dn. 25.05.2016 r. – ALDA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 24 czerwca 2016 roku

RB 5/2016 z dn. 25.05.2016 r. – ALDA SA Raport Roczny za rok 2015

RB 4/2016 z dn. 16.05.2016 r. – ALDA SA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2015 roku

RB 3/2016 z dn. 16.05.2016 r. – ALDA SA Raport okresowy za I kwartał 2016 roku

RB 2/2016 z dn. 15.02.2016 r. – ALDA SA Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku

RB 1/2016 z dn. 26.01.2016 r. – ALDA SA Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

2015

RB 19/2015 z dn. 16.11.2015 r. – Raport za III kwartał 2015 roku

RB 18/2015 z dn. 10.11.2015 r. – ALDA SA Zawarcie istotnego kontraktu z siecią handlową IKEA

RB 17/2015 z dn. 28.09.2015 r. – ALDA SA Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E.

RB 16/2015 z dn. 14.08.2015 r. – ALDA SA Tekst jednolity Statutu Spółki Alda S.A.

RB 15/2015 z dn. 14.08.2015 r. – ALDA SA Raport okresowy za II kwartał 2015 roku

RB 14/2015 z dn. 30.06.2015 r. – ALDA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2015 r.

RB 13/2015 z dn. 30.06.2015 r. – ALDA SA Tekst jednolity Statutu Spółki Alda S.A.

RB 12/2015 z dn. 22.06.2015 r. – ALDA SA Zawarcie istotnego kontraktu z siecią handlową IKEA

RB 11/2015 z dn. 3.06.2015 r. – ALDA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 30 czerwca 2015 roku

RB 10/2015 z dn. 3.06.2015 r. – ALDA SA Raport Roczny za rok 2014

RB 9/2015 z dn. 15.05.2015 r. – ALDA SA Raport okresowy za I kwartał 2015 roku

RB 8/2015 z dn. 8.05.2015 r. – ALDA SA Zakończenie subskrypcji akcji serii D i E

RB 7/2015 z dn. 14.04.2015 r. – ALDA SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14.04.2015 r.

RB 6/2015 z dn. 19.03.2015 r. – ALDA SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alda S.A. wraz z projektami uchwał

RB 5/2015 z dn. 16.03.2015 r. – ALDA SA Nabycie urządzeń przemysłowych o istotnej wartości od MIK sp. z o.o.

RB 4/2015 z dn. 3.03.2015 r. – ALDA SA Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

RB 3/2015 z dn. 16.02.2015 r. – ALDA SA Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku

RB 2/2015 z dn. 29.01.2015 r.- ALDA SA Korekta raportu bieżącego nr 1/2015 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku

RB 1/2015 z dn. 29.01.2015 r.- Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku

2014

RB 12/2014 z dn. 14.11.2014 r. – Raport okresowy za III kwartał 2014 roku

RB 11/2014 z dn. 14.08.2014 r. – Raport okresowy za II kwartał 2014 roku

RB 10/2014 z dn. 27.06.2014 r. – ALDA SA Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję

RB 9/2014 z dn. 27.06.2014 r. – ALDA SA Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

RB 8/2014 z dn. 27.06.2014 r. – ALDA SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2014 r.

RB 7/2014 z dn. 24.06.2014 r. – ALDA SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

RB 6/2014 z dn. 30.05.2014 r. – ALDA SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 27 czerwca 2014 roku

RR 5/2014 z dn. 30.05.2014 r. – Raport Korekta raportu rocznego za rok obrotowy 2013

RO 4/2014 z dn. 30.05.2014 r. – Raport roczny za 2013 rok

RB 3/2014 z dn. 15.05.2014 r. – Raport okresowy za I kwartał 2014 roku

RB 2/2014 z dn. 14.02.2014 r. – Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku

RB 1/2014 z dn. 23.01.2014 r. – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku


2013

RB 8/2013 z dn. 14.11.2013 r. – Raport okresowy za III kwartał 2013 roku

RB 7/2013 z dn. 14.08.2013 r. – Raport okresowy za II kwartał 2013 roku

RB 6/2013 z dn. 27.06.2013 r. – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2013

RB 5/2013 z dn. 29.05.2013 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2013

RB 4/2013 z dn. 29.05.2013 r. – Raport Roczny za rok 2012

RB 3/2013 z dn. 15.05.2013 r. – Raport okresowy za I kwartał 2013 roku

RB 2/2013 z dn. 14.02.2013 r. – Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku

RB 1/2013 z dn. 23.01.2013 r. – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku

2012

RB 14/2012 z dn. 14.11.2012 r. – Raport okresowy za III kwartał 2012 roku

RB 13/2012 z dn. 14.08.2012 r. – Raport okresowy za II kwartał 2012 roku

RB 12/2012 z dn. 29.06.2012 r. – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2012 roku

RB 11/2012 z dn. 14.06.2012 r. – Nabycie nieruchomości

RB 10/2012 z dn. 1.06.2012 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2012

RB 9/2012 z dn. 31.05.2012 r. – Raport Roczny za rok 2011

RB 8/2012 z dn. 15.05.2012 r. – Raport okresowy za I kwartał 2012 roku

RB 7/2012 z dn. 4.04.2012 r. – Informacja o stopniu realizacji założeń strategii rozwoju

RB 6/2012 z dn. 9.03.2012 r. – Oświadczenie ALDA S.A. w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk

RB 5/2012 z dn. 15.02.2012 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii B i C oraz ostatniego dnia notowań praw do akcji serii C

RB 3/2012 z dn.20.01.2012 – Korekta raportu bieżącego nr 2/2012

RB 2/2012 z dn. 20.01.2012 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C. Tekst jednolity Statutu Spółki

RB 1/2012 z dn. 17.01.2012 – Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku

2011

RB 3/2011 z dn. 22.12.2011 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji serii C

RB 2/2011 z dn. 15.12.2011 – Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji i praw do akcji Spółki

RB 1/2011 z dn. 15.12.2011 – Uzyskanie dostępu do systemu EBI


Statut Spółki
pobierz

Oświadczenie o stosowaniu dobrych praktyk
pobierz

Regulamin RN
pobierz

Regulamin WZA
pobierz

Regulamin Zarządu
pobierz

Sprawozdanie RN
pobierz

Sprawozdanie RN ocena
pobierz

Raporty kwartale:

– raport okresowy za IV kwartał 2017 r. – 14 luty 2018 roku;

– raport okresowy za I kwartał 2018 r. – 14 maj 2018 roku;

– raport okresowy za II kwartał 2018 r. – 14 sierpień 2018 roku;

– raport okresowy za III kwartał 2018 r. – 14 listopad 2018 roku;

 

Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2017 zostanie przekazany w dniu 30 maja 2018 roku;

2019

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA (300KB)

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA (250KB)

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

1. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO 2018 (360KB)

2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2018 (7MB)

3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2018 (500KB)

4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RN 2018 (1.6MB)

5. OCENA RN 2018 (2.4MB)

IV. PROJEKTY UCHWAŁ (360KB)

V. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA (800KB)

 

2018

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA (300KB)

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA  (250KB)

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

1. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO 2017 (220KB)

2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2017 (9MB)

3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2017 (5MB)

4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RN 2017 (1.6MB)

5. OCENA RN 2017 (2MB)

IV. PROJEKTY UCHWAŁ (360KB)

V. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA (800KB)

 

2017

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA (300kB)

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA (220kB)

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

1. OPINIA I RAPORT 2016 (17MB)

2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2016 (18MB)

3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2016 (10MB)

4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RN 2016 (900kB)

5. OCENA RN 2016 (1MB)

IV. PROJEKTY UCHWAŁ (350kB)

V. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA (840kB)

VI. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU (780kB)

2016

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA (300kB)

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA (220kB)

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

1. OPINIA 2015 (350kB)

2. RAPORT 2015 (680kB)

3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2015 (5MB)

4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2015 (3,5MB)

5. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RN 2015 (270kB)

6. OCENA RN 2015 (280kB)

IV. PROJEKTY UCHWAŁ (370kB)

V. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA (840kB)

VI. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU (150kB)

2015 – Zebranie Nadzwyczajne

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA(120kB)

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA (270kB)

IV. PROJEKTY UCHWAŁ (180kB)

V. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA (100kB)

VI. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU (150kB)

2015

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA (410kB)

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA (220kB)

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU 

1. OPINIA 2014 (470kB)

2. RAPORT 2014 (900kB)

3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2014 (2,5MB)

4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2014 (2,5MB)

5. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RN 2014 (270kB)

6. OCENA RN 2014 (360kB)

IV. PROJEKTY UCHWAŁ (370kB)

V. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA (840kB)

VI. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU (150kB)

2015 – Zebranie Nadzwyczajne

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA(120kB)

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA (270kB)

IV. PROJEKTY UCHWAŁ (180kB)

V. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA (100kB)

VI. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU (150kB)

2014

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA  (450kB)

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA  (230kB)

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU 

1. OPINIA 2013   (450kB)

2. RAPORT 2013 (900kB)

3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2013 (2,7MB)

4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RN 2013 (700kB)

5. OCENA RN 2013  (550kB)

IV. PROJEKTY UCHWAŁ    (530kB)

V. PODJĘTE UCHWAŁY  (600kB)

VI. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  (1,2MB)

2013

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA  (320kB)

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA  (230kB)

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU 

1. OPINIA i RAPORT 2012 (1MB)

2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 (3MB)

3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2012 (1,5MB)

4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RN 2012 (350kB)

5. OCENA RN 2012 (270kB)

IV. PROJEKTY UCHWAŁ  (510kB)

V. PODJĘTE UCHWAŁY  (270kB) 

VI. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  (1MB)

2012

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA  (200kB)

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA  (50kB)

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU 

1. OPINIA 2011 (4MB)

2. RAPORT 2011   (32MB)

3. SPRAWOZDANIE 2011   (23MB)

4. DZIAŁALNOŚĆ 2011   (9MB)

IV. PROJEKTY UCHWAŁ  (300kB)

V. PODJĘTE UCHWAŁY  (600kB)

VI. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  (650kB)


Dokument informacyjny
pobierz

Komunikaty prasowe:

14.11.2012r. – ALDA S.A podsumowuje wyniki finansowe za III kwartał 2012 roku (pobierz)

4.10.2012r.  – Sprzedaż systemu EASY FIX w 2012 roku może istotnie wzrosnąć (pobierz)

19.07.2012r. – Prezes i właściciel ALDA S.A. deklaruje: Nie planuję sprzedaży posiadanych akcji spółki (pobierz)

31.05.2012r
. – ALDA S.A. w 2011 roku zwiększyła blisko 17-krotnie zysk netto (pobierz)

23.05.2012r
. – Egipt kupił polski czajnik z gwizdkiem (pobierz)

04.04.2012r.
– ALDA S.A. skutecznie promuje się zagranicą. (pobierz)

15.02.2012r. – ALDA S.A. : Ponad 3 mln zł przychodów i 137 tys. zł zysku netto w 4Q2011 (pobierz)

27.12.2011r.
  – Debiut z gwizdkiem. ALDA SA zadebiutowała na rynku NewConnect (pobierz)

22.12.2011r. – ALDA S.A. zadebiutuje na NewConnect 27 grudnia 2011r. (pobierz)

12.12.2011r. – ALDA S.A. podpisała umowy z kontrahentami z Mołdawii i Ukrainy Spółka przygotowuje się do debiutu na rynku NewConnect (pobierz)

06.12.2011r. – ALDA S.A. zakończyła ofertę prywatną (pobierz)

22.11.2011r. – ALDA S.A. idzie na Wschód (pobierz)

3.11.2011r.
– ALDA S.A. rozpoczyna prywatną ofertę akcji serii C (pobierz)

Media o nas:

01.02.2017r.
businesspl.com – Biznes w czystej postaci

14.11.2012r.
Inwestycje.pl – ALDA S.A podsumowuje wyniki finansowe za III kwartał 2012 roku

5.10.2012r.
Interia.pl – Alda: Sprzedaż systemu EASY FIX w 2012 roku może istotnie wzrosnąć

4.10.2012r.
GPWmedia.pl – To może być przełomowy rok dla ALDA S.A.
Newconnect.info – ALDA S.A.: Sprzedaż systemu EASY FIX w 2012 roku może istotnie wzrosnąć

19.07.2012r.
Interia.pl – ALD: Prezes i właściciel Alda deklaruje: Nie planuję sprzedaży posiadanych akcji spółki
Inwestycje.pl – NewConnect: Prezes i właściciel ALDA S.A. nie planuje sprzedaży posiadanych akcji spółki
Newconnector.pl –  ALDA – Prezes i właściciel spółki deklaruje: Nie planuję sprzedaży posiadanych akcji spółki
RynekNC.pl – Prezes i właściciel ALDA S.A. deklaruje: Nie planuję sprzedaży posiadanych akcji spółki

31.05.2012r.

Inwestycje.pl – ALDA w 2011 roku zwiększyła blisko 17-krotnie zysk netto
Newconnect.info – ALDA w 2011 roku zwiększyła blisko 17-krotnie zysk netto

23.05.2012r.
DebiutyNC.pl – Egipt kupił polski czajnik z gwizdkiem
Rentier.pl – Egipt kupił polski czajnik z gwizdkiem

4.04.2012r.
Interia.pl – Alda promuje się za granicą

27.12.2011r.
Money.pl – Znakomity debiut. Kurs w górę o niemal 50 procent
Interia.pl – Alda S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect
IPO.pl – Debiut z gwizdkiem
Wp.pl – Alda zwiększa przychody ze sprzedaży eksportowej, planuje ekspansję na zagraniczne rynki

23.12.2011r.
Puls Biznesu – Alda wkracza na NewConnect

22.12.2011r.
Interia.pl – Alda zadebiutuje 27. grudnia
Money.pl – ALDA S.A. zadebiutuje na rynku NewConnect 27. grudnia
Newconnect.info –  ALDA S.A. zadebiutuje na NewConnect 27. grudnia

21.12.2011r.
Forbes – Alda zadebiutuje na rynku NewConnect 27. grudnia
Wp.pl – Alda zadebiutuje na rynku NewConnect 27. grudnia

6.12.2011r.
Interia.pl – ALDA S.A. zakończyła ofertę prywatną
Newconnect.info – ALDA S.A. pozyskała 0,55 mln zł z oferty prywatnej
Stooq.pl – Alda chce zadebiutować na NewConnect na przełomie 2011/2012

22.11.2011r.
Newconnector.pl – ALDA idzie na Wschód, Spółka jest w trakcie prywatnej oferty. W planach debiut na rynku NewConnect
Rantier.pl – ALDA S.A. idzie na Wschód
agdrtv24.pl – ALDA idzie na Wschód

3.11.2011r.
Bankier.pl – Alda planuje debiut na NewCOnnect na przełomie 2011/2012r.
Forbes – Alda planuje debiut na NewConnect do I kw. 2012r.

KONTAKT DLA INWESTORÓW

KONTAKT DLA INWESTORÓW

Agencja PR/IR:
tel.: (74) 816 41 70
e-mail: inwestorzy@alda.com.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

Agencja PR/IR:
tel.: (74) 816 41 74 
e-mail: media@alda.com.pl

ANIMATOR AKCJI

Alior Bank Spółka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
tel. (22) 555 22 22
kontakt@alior.pl
www.aliorbank.pl