Rapory kwartalne

2020
Raport Data
raport okresowy za III kwartał 2020 r. 13 listopad 2020
raport okresowy za II kwartał 2020 r. 14 sierpień 2020
raport okresowy za I kwartał 2020 r. 14 maj 2020
raport okresowy za IV kwartał 2019 r. 14 luty 2020

Raport roczny

Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2019 zostanie przekazany w dniu 20 kwietnia 2020 roku