AVAILABLE DATA IN POLISH LANGUAGE

KONTAKT DLA INWESTORÓW

Agencja PR/IR:
tel.: (74) 816 41 70
e-mail: inwestorzy@alda.com.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

Agencja PR/IR:
tel.: (74) 816 41 74
e-mail: media@alda.com.pl

ANIMATOR AKCJI

PKO Bank Polski S.A.
Ul. Puławska 15
02-515 Warszawa