Zakład produkcyjny ALDA S.A.

ul. Dębowa Góra 27
41-260
Sławków, Polska
tel.
+48 693 899 610
+48 693 899 623

Sprzedaż krajowa

tel.
+ 48 601 899 082
+ 48 693 899 838

Sprzedaż eksportowa

tel.
+48 693 899 620
+48 693 899 619

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Alda S.A. w celu obsługi zapytania i dalszej komunikacji z tym związanej.

Zakład produkcyjny ALDA S.A.

                                                                                                                          ul. Dębowa Góra 27, 41-260 Sławków, Polska

                                                                                                                                               tel.+48 693 899 610

Główna siedziba spółki ALDA S.A.

                                                                                                                 Ul. Melioracyjna 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie, Polska
                                                                                                                                             tel: +48 693 899 609

Dane rejestrowe spółki

                                                                                                                                                          ALDA S.A.
                                                                                                                      ul. Melioracyjna 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie, Polska
                                                                                                                                                tel: +48 693 899 609
                                                                                                                    NIP: 8871762757 | KRS: 0000390068 | BDO 000080375
                                           Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego: 229.360 PLN