Zakład produkcyjny ALDA S.A.

ul. Dębowa Góra 27
41-260
Sławków, Polska
tel.
+48 693 899 610
+48 693 899 623

Sprzedaż krajowa

tel.
+ 48 601 899 082
+ 48 693 899 838

Sprzedaż eksportowa

tel.
+48 693 899 620
+48 693 899 619

Siedziba Spółki

ALDA S.A.
ul. Melioracyjna 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie, Polska
tel: +48 693 899 609
NIP: 8871762757 | KRS: 0000390068 | BDO 000080375
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego: 229.360 PLN