AVAILABLE DATA IN POLISH LANGUAGE

Wyniki finansowe

Rok Przychody ze sprzedaży w latach 2008-2019 [w tys. zł] Zysk netto w latach 2008-2019 [w tys. zł]
2008 6 928 74
2009 7 084 4
2010 7 364 14
2011 10 020 236
2012 11 874 51
2013 12 119 122
2014 15 041 105
2015 18 523 103
2016 21 444 -12
2017 22 300 48
2018 22 705 -440
2019 17 632 25