AVAILABLE DATA IN POLISH LANGUAGE

Rapory kwartalne

2018
Raport Data
raport okresowy za III kwartał 2020 r. 13 listopad 2020
raport okresowy za II kwartał 2020 r. 14 sierpień 2020
raport okresowy za I kwartał 2020 r. 14 maj 2020
raport okresowy za IV kwartał 2019 r. 14 luty 2020

Raport roczny

Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2019 zostanie przekazany w dniu 20 kwietnia 2020 roku